Mehmet Ali ŞAHİN            Cemalettin ACAR 
    Başkan                                           Şube Sekreteri

Zekai BÜYÜKÖZKAN          H.İbrahim GÜLER
                     Mali Sekreter                                          Eğitim Sekreteri  
    Ebru Göktaş
Sekreter